dieandereheimatDIE ANDERE HEIMAT: CHRONIK EINER SEHNSUCHT

Zondag 9 maart 2014
Poorterij: van 15.30 tot 21.15 uur
Duur: 230 minuten

Regie: Edgar Reitz
Met: Jan Dieter Schneider, Antonis Bill, Maximilian Scheidt, Marita Breuer

Cinemaarten is blij en trots om weer een middag/avondvullende film met eten te kunnen
presenteren.
 
Regisseur Edgar Reitz, inmiddels in de tachtig heeft opnieuw een prachtige film
gemaakt over het fictieve dorp Schabbach op de Hunsrück. Het verhaal speelt zich nu af in de
jaren 1840-1842 en gaat over de lotgevallen van de familie Simon.
De leefomstandigheden op de Hunsrück waren door honger, armoede en overheidsrepressie
zo beroerd dat vele tienduizenden bewoners hun geboortegrond in de steek lieten en naar
Brazilië emigreerden. Die massale exodus verliep in een aantal golven en was het gevolg van
door sneeuw en hagel mislukte oogsten, besmettelijke ziekten als tuberculose en difterie, en
een algeheel gebrek aan perspectief.
Jakob Simon, zoon van de plaatselijke smid, droomt van een nieuw leven in Brazilië. Hij leest
boeken, houdt een dagboek bij en leert alvast twee indianentalen uit de Nieuwe Wereld.
Deze romanticus, door zijn vader afgetuigd zodra hij zit te lezen in plaats van werken, gaat
de strijd aan met zijn broer Gustav, een honkvaste en nuchtere werkezel.
De enige die het voor Jakob opneemt is zijn moeder. Zij heeft negen kinderen gebaard,
waarvan er nog drie in leven zijn. Wanneer Gustav is teruggekeerd uit Pruisische militaire
dienst krijgt de rivaliteit tussen de broers en hun strijd om de gunst van Jettchen een
onverwachte, maar ook wel weer logische wending. De ontknoping van het verhaal
onderstreept de meerduidigheid van de filmtitel; de een overleeft noodgedwongen in een
gedroomde, parallelle wereld, de ander zoekt zijns ondanks naar lotsverbetering in wat een
nieuw vaderland moet worden. ‘Heimat’ is zowel een geografische plek als een verlangen
naar bestemming.
Die Andere Heimat is een in magnifiek zwart/wit gedraaide kroniek van het leven in het dorp
Schabbach. De zonen Gustav en Jakob laten beiden op hun eigen manier zien hoe ze willen
ontsnappen aan de armoe en zich los willen maken uit het feodale leven.
Kaartjes voor de film met eten kunnen alleen via vooraf reservering. De reservering wordt
bevestigd als de betaling is voldaan.
 
In lijn met de sobere tijd waarover de film verhaalt, is de maaltijd daarop aangepast, diverse
soorten stamppot. Aan de vegetariërs is ook gedacht. Zorg voor tijdige reservering en
betaling, want op is op.
 
Voor leden kaartje inclusief eten 17,50 Euro en niet-leden 20,00 Euro  
(rekeningnr:  NL81 INGB 0003 0987 79 
tnv Filmtheater Cinemaarten
ovv:  Die Andere Heimat)

 

 

De 91 bezoekers gaven "Die andere Heimat" gemiddeld 4.23. En de stamppotten waren heerlijk (zelfs bij 20 graden op 9mrt14)
 
4,5