Beste filmliefhebber
Al ruim een jaar ligt het filmleven van Cinemaarten nagenoeg stil. Dat is ook de reden dat we voor
het seizoen 2020/21 geen contributie aan u hebben gevraagd. Er schijnt nu eindelijk “film”licht aan
het eind van de kronkelige tunnel.
Renee Wolters (Irrlicht)Renee Wolters

Volgens het stappenplan van de overheid kunnen we in september weer ongemaskerd en zonder testen film kijken bij Cinemaarten in de Poorterij. We rekenen dan weer op uw aanwezigheid. Tot dan moeten we nog geduld hebben.

Cinemaarten is inmiddels in gesprek met de gemeente om ervoor zorg te dragen dat we in het nieuw
te bouwen cultureel centrum kunnen beschikken op een fijn filmzaal.
Groeten,

Bestuur Cinemaarten