header

Cinemaarten in Coronatijd
Het is alweer een tijd geleden dat Cinemaarten de laatste film heeft gedraaid. Het lijkt er op, dat het nog een even gaat duren voordat we weer kunnen starten. Het bestuur mist de filmavonden maar ook de gezelligheid en aanspraak van onze leden. Toch willen we als bestuur positief blijven en kijken we uit naar het moment dat we jullie in goede gezondheid kunnen ontvangen.
 
Blijf gezond, let goed op jezelf en je naasten.

Vriendelijke groet,

Bestuur Cinemaarten

Zwoegend en biddend voor een goede oogst probeert de ouder wordende weduwnaar Jens
de monden te voeden van zichzelf, zijn jonge dochter Signe, en zijn twee neefjes. Maar de
paar magere koeien en het door storm aangetaste tarweveld leveren nauwelijks één
gedegen maaltijd op.

Jens’ hoop om de komende onverbiddelijke winter door te komen is gevestigd op een
huwelijk tussen Signe en de zoon van een buurman. Dus wanneer twee rijke Zweden
voorstellen zijn boerderij te kopen, weigert hij koppig. Na harde onderhandelingen komt er
echter een voorstel dat Jens niet kan weigeren, ook al heeft dat ingrijpende gevolgen voor
het gezin.

Geen Jane Austin romantiek in Før Frosten, maar de tragiek van een klassenmaatschappij
waar arme boeren zijn overgeleverd aan natuurlijke elementen en een patriarchale en
godvrezende gemeenschap die land en status boven alles waardeert.

Regisseur Michael Noer blijft indringend dicht op de doorleefde huid van acteur Jesper
Christensen en toont zonder te zwelgen in de ellende de intense strijd van een man die
uiteindelijk zijn ziel verpand om zowel zijn overleven als dat van zijn verwanten te
garanderen.

 

 

"FOR FROSTEN" werd door 88 bezoekers gewaardeerd op een 4,05

 

3