header

Cinemaarten in Coronatijd
Het is alweer een tijd geleden dat Cinemaarten de laatste film heeft gedraaid. Het lijkt er op, dat het nog een even gaat duren voordat we weer kunnen starten. Het bestuur mist de filmavonden maar ook de gezelligheid en aanspraak van onze leden. Toch willen we als bestuur positief blijven en kijken we uit naar het moment dat we jullie in goede gezondheid kunnen ontvangen.
 
Blijf gezond, let goed op jezelf en je naasten.

Vriendelijke groet,

Bestuur Cinemaarten

Nadat A.F.TH. van der Heijden, in Geldrop geboren, de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele
oeuvre had ontvangen, schreef hij in vijf weken tijd de familiekroniek De Helleveeg.
 
Tiny is de jongere zus van Albert’s moeder. Beginnend bij de kinder- en jeugdjaren van
Albert en eindigend bij het overlijden van zijn moeder en iets later Tiny’s ziekbed, beslaat De
Helleveeg een periode van 40 jaar waarin steeds meer duidelijk wordt over het leven van
tante Tiny, die met haar venijnige hart op de tong een ontwrichtende invloed heeft op meer
dan een hele generatie binnen de familie. Aan de hand van Tiny’s verhaal en haar neefje
Albert’s fascinatie voor haar, zien we de veranderende tijdsgeest in Eindhoven van de jaren
50 tot 90, en dan vooral de veranderende seksuele moraal. Gaandeweg krijgen we zicht op
het familiegeheim dat Tiny heeft gemaakt tot wie ze is, maar niet had hoeven zijn.
Van Duren brengt het verhaal dat langzaam van komedie in tragedie verglijdt chronologisch
in beeld. Daarbij laat hij genoeg over voor de verbeelding van de kijker. Hannah Hoekstra als
 
Tiny vervult een glansrol en weet de 40 jaar in haar rol uitstekend in te vullen, mede met de
hulp van goede visagie.


 

De 114 bezoekers gaven "DE HELLEVEEG" een gemiddelde waardering van 4,02